ฟ้องด้วยภาพ ร้องเรียน ร้องทุกข์ ทั่วไทย

ทุกท่านสามารถส่งข้อมูลข่าวสารพร้อมรูปถ่าย ร้องเรียนหน่วยงานต่างๆ ร้องทุกข์ต่างๆ ผ่านช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ของหนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนส์ทางเว็บไซต์ได้ครับ

Facebook Comments