ร้องเรียน / ร้องทุกข์ / ฟ้องด้วยภาพ

ท่านใดมีเรื่องราว ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือฟ้องด้วยภาพ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการช่วยเหลือ  เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องประชาชนได้มีที่พึ่งยามทุกข์ใจ  เรายินดีประสานให้ 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com