กองบัญชาการกองทัพบก หนึ่งในสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ๒๖ ต.ค.๖๐ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับประชาชน ตั้งแต่ ๘ โมงเช้า ถึง เที่ยงคืน  

กองบัญชาการกองทัพบก หนึ่งในสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ๒๖ ต.ค.๖๐ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับประชาชน ตั้งแต่ ๘ โมงเช้า ถึง เที่ยงคืน

กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก กทม. หนึ่งในสถานที่ที่รัฐบาลกำหนดให้เป็น สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน และเป็นสถานที่รองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมใน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

โดยขณะนี้ กองทัพบกได้จัดเตรียมสถานที่บริเวณ สนามหน้ากองบัญชาการกองทัพบก ไว้เป็นพื้นที่รองรับประชาชน รวมทั้งได้ดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ ประดับตกแต่งอย่างสมพระเกียรติ โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้ามาพักรอ และถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น. ทั้งนี้ พิธีถวายดอกไม้จันทน์จะมีขั้นตอนและรูปแบบเดียวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยพิธีถวายดอกไม้จันทน์จะมีการปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

– เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. เปิดให้ประชาชนเข้าถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงที่ ๑
– เวลา ๑๖.๓๐ น. –  ๑๘.๓๐ น. หยุดให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อเฝ้าทูลละอองธุลี พระบาท รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
– เวลา ๑๘.๓๐ น.  – ๒๒.๐๐ น.  เปิดให้ประชาชนเข้าถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงที่ ๒

สำหรับพื้นที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ภายในกองบัญชาการกองทัพบก จะสามารถรองรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีฯ ได้ประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน โดยในพื้นที่จะมีการจัดแสดงนิทรรศการ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมจุดบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างครบถ้วน

โดยกองทัพบกได้ติดตั้งเต้นท์ขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นพื้นที่พักคอยและซุ้มบริการประชาชน จำนวน ๒๓ หลัง  จัดบริการอาหารปรุงสดจากรถครัวสนาม และอาหารปรุงสดจากภาคเอกชนจิตอาสา การดูแลด้านการแพทย์  จัดเครื่องอำนวยความสะดวกระหว่างการพักรอ ติดตั้งระบบระบายอากาศ  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง รถสุขาเคลื่อนที่  บริการน้ำดื่ม มีการติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่ เพื่อถ่ายทอดสดสัญญาณงานพระราชพิธีฯ จากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงให้ประชาชนในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบก ได้ติดตามและร่วมปฏิบัติไปพร้อมกัน   จัดระบบรักษาความปลอดภัย  รวมทั้ง มีเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมจิตอาสา ร่วมกันดูแลประชาชนอย่างเต็มที่  เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยประชาชนได้ร่วมในพิธีอันสำคัญยิ่ง
และร่วมกันถวายความจงรักภักดี ถวายพระเกียรติอย่างสูงสุดในวาระสุดท้าย

กองทัพบก จึงขอเชิญชวนประชาชนได้เข้าร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ กองบัญชาการกองทัพบก โดยแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำ ร้องเท้าหุ้มส้น และใช้อุปกรณ์โทนสีดำ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่จะเดินทางมาเตรียมร่างกายให้พร้อม แต่งกายให้เหมาะสม พกยาที่ใช้เป็นประจำ หากนำเด็กมาด้วยขอให้ติดชื่อและที่อยู่ผู้ปกครองไว้ที่บุตรหลานด้วย

Facebook Comments
%d bloggers like this: