จังหวัดชัยภูมิ ฟ้องด้วยภาพ

จ.ชัยภูมิ 22/10/60 ภาพต่อไปนี้เป็นถนนของ ม.10 บ้านห้วยหินฝน เชื่อมต่อ ม.12 บ้านเทพนิมิตร ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ที่ชาวบ้านทนกับการสัญจรที่ลำบากและเด็กนักเรียนก็ใช้ถนนด้วยความลำบากชาวบ้านทนไม่เลยถ่ายภาพส่งมาให้ ผ.ส.ข.เรื่องจริงผ่านเลนส์ วอนหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือเพราะเวลานี้ชาวบ้านเดือดร้อน ดังหากหน่วยงานเห็นภาพแล้วลงไปดูแลให้ชาวบ้านด้วยครับอย่าให้ต้องเอ่ยหน่วยงาน(ขายขี้หน้าเขา)รู้ตัวแล้วรีบแก้ไขด่วน หากชาวบ้านถ่ายภาพส่งมาอีกคำหอม คงต้องเอ่ยหน่วยงานท่านนะครับ คำหอม ชุมชน 02 ผ.ส.ข.เรื่องจริงผ่านเลนส์ ประจำจังหวัดชัยภูมิ รายงาน

 

 

 

Facebook Comments
%d bloggers like this: