ดินสไลส์เข้าบ้าน นายบัว โสภา ราษฎร บ้านศรีเจริญ ต.เลยวังไสย์

วันที่ 22 ตุลาคม 2560 รายงานความคืบหน้า เรื่องดินสไลส์เข้าบ้าน นายบัว โสภา ราษฎร บ้านศรีเจริญ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย กรณีดังกล่าวบ้านไม่ได้ รับความเสียหาย มี เครื่องครัวเรือนเสียหาย เพียงเล็กน้อย ไม่มีผู้ได้ รับบาดเจ็บ ตอนนี้ทำ ความสะอาด ถนน สามารถสัญจรได้ปกติ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ อบต. เลยวังไสย์ เฝ้าระวัง เหตุการณ์ / ปภ เลย

Facebook Comments
%d bloggers like this: