นายอำเภอกบินทร์บุรีเตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

ดังนี้ 1 การก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ 2 การก่อสร้างพระจิตกาธาน 3 การประดับตกแต่งสถานที่ 4 การตั้งเต็นท์ 5 การผูกผ้าประดับตามเส้นต่างๆ 6 ไฟส่องสว่าง 7 นิทรรศการ 8 อาหารเครื่องดื่มที่พักรับประทานอาหาร การปฐมพยาบาลและการแพทย์เตรียมความพร้อม เต็มที่ 9 การวางดอกไม้จันทน์ มหรสพการแสดง พิธีการรักษาความปลอดภัย การจราจร กองอำนวยการร่วม การปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแผนเผชิญเหตุ จะมีการซักซ้อมในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 10 จะมีการซ้อมเสมือนจริง( ซ้อมใหญ่ )ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น เป็นต้นไป

Facebook Comments
%d bloggers like this: