พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม ประธานพิธีฯ คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.สน.ท่าข้าม ร่วมพิธีเปิดโครงการ “อาสาอิ่ม ประชาชนอิ่ม อุ่นใจและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  1. พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม ประธานพิธีฯ คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.สน.ท่าข้าม ท่าข้าม 2,6,21,23 และคณะ กต.ตร.สน.ท่าข้าม ร่วมพิธีเปิดโครงการ “อาสาอิ่ม ประชาชนอิ่ม อุ่นใจและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยนำอาหารและเครื่องดื่ม มาบริการจิตอาสาและประชาชนทั่วไป ทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป ณ หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็ลทรัล พระราม 2

Facebook Comments
%d bloggers like this: