วินาทีที่ชนะ รัชนก อินทนนท์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

วินาทีที่ชนะ รัชนก อินทนนท์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานพระบรมราชูปถัมภกมาโดยตลอด 

Facebook Comments
%d bloggers like this: