สน.ร่มเกล้า อบรมจิตอาสาเฉพาะกิจ “ทำดีด้วยหัวใจ”

(21ต.ค.60) เวลา 06.30 น. พ.ต.อ.โกสิต กาญจนะโกมล ผกก.สน.ร่มเกล้า ออกตรวจพื้นที่โดยรอบไม่พบน้ำท่วมขัง การจราจรจรถนนร่มเกล้า รถเคลื่อนตัวได้ดี – เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.โกสิต กาญจนะโกมลผกก.สน.ร่มเกล้า พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ กต.ตร.สน.ร่มเกล้า อบรมปล่อยแถว ชี้แจงภาระกิจของจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” พร้อมนำกำลังจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการป้องกันและด้านการจราจร ป้องเหตุและอำนวยความสะดวกกับประชาชนโดยรอบถนนเคหะร่มเกล้า พ.ต.อ.โกสิต กาญจนะโกมล ผกก.สน.ร่มเกล้า กล่าวว่า การอบรมจิตอาสาในครั้งนี้เนื่องจาก ทางกำลังของ สน.ร่มเกล้า มีกำลังไม่เพียงพอ จึงนำประชาชน ที่พร้อม มาเป็นจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือสอดส่อง เป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในพื้นที่เช่น รถติด นำ้ท่วม หรือแม้ กระทั่ง อาชญากรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในท้องที่

Facebook Comments
%d bloggers like this: