กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร นำโดย ผอ.เอนก ปานทิพย์ และคณะบุคลากร เข้าร่วมโครงการ kick off จิตอาสาเฉพาะกิจฯ งานบริการประชาชน 

วันที่ 23 ต.ค.60 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร นำโดย ผอ.เอนก ปานทิพย์ และคณะบุคลากร เข้าร่วมโครงการ kick off จิตอาสาเฉพาะกิจฯ งานบริการประชาชน บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จ.สมุทรสาคร มณฑลพิธีถวายดอกไม้จันทน์โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิด 

Facebook Comments
%d bloggers like this: