กอร.พระราชพิธีฯให้กรมเจ้าท่าเปิดท่าเรือท่าช้าง

  • กอร.พระราชพิธีฯให้กรมเจ้าท่าเปิดท่าเรือท่าช้าง ให้เรือด่วนเจ้าพระยา จอดรับส่งผู้โดยสารได้ ตามปกติ เว้น 26 ต.ค.60 ปิดการจราจร 06.00-13.00 น.

Facebook Comments
%d bloggers like this: