จ.อุบลราชธานี จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน ประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 พร้อมกล่าวสดุดีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน ตลอดจนข้าราชการ คณะครู และ ประชาชนชาวน้ำยืน จ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืนกล่าวว่า วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทย ทรงประกาศเลิกทาส ทรงปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหาร ราชการแผ่นดินและอื่นๆ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทย พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่ของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า ” พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน ”

ภาพ/ข่าว : ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ อุบลราชธานี 

Facebook Comments
%d bloggers like this: