ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีรับไฟหลวงพระราชทาน ของนายอำเภอ 5 อำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองนนทบุรี) เพื่อให้แต่ละอำเภอนำไปใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 09.09 น. ณ ห้องเกาะเกร็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีรับไฟหลวงพระราชทาน ของนายอำเภอ 5 อำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองนนทบุรี) เพื่อให้แต่ละอำเภอนำไปใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ต่อไป
สำหรับไฟหลวงพระราชทานนี้ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 18.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้นำพาปลัดกระทรวงการต่างประเทศ คณะผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด และผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เพื่อรับไฟหลวงพระราชทานไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของประชาชน ณ พระเมรุมาศจำลองในพื้นที่ และในเวลา 21.30 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เข้ารับไฟหลวงพระราชทานจากนายกรัฐมนตรี เเละได้อัญเชิญมาเก็บรักษาไว้ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เพื่อทำพิธีให้นายอำเภอทั้ง 5 อำเภอ เข้ารับไฟหลวงพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในวันนี้

Facebook Comments
%d bloggers like this: