​นายอำเภอกบินทร์จัดงาน พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ ในวันปิยมหาราช ที่  อ.กบินทร์บุรี

นายอำเภอกบินทร์จัดงาน พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ ในวันปิยมหาราช ที่  อ.กบินทร์บุรี

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น.อำเภอกบินทร์บุรี จัดพิธีวางพวงมาลา  ถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยะมหาราช” รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นอเนกนานัปการ ณ หน้าแท่นประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที 5 หน้าที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี โดยมีนายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานในพิธี ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นายวีรวัฒน์ เพชรสม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

ข้าราชการพลเรือน  ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ ครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำบล สารวัตรกำนัน สมาชิก อส. อปพร. อสม. ลูกเสือชาวบ้าน องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาเฉพาะกิจ กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนชาวอำเภอกบินทร์บุรี ทุกหมู่เหล่า โดยมีหน่วยงานร่วมถวายพวงมาลา จำนวน 60 หน่วยงาน ผู้ร่วมพิธีประมาณ 2,300 คน

โอข่าวปราจีน// ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดปราจีนบุรีรายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: