​ปราจีนบุรี – อำเภอกบินทร์บุรี มอบสิ่งของพระราชทานรอบที่ 2 ให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ ณ หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี – อำเภอกบินทร์บุรี มอบสิ่งของพระราชทานรอบที่ 2 ให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ ณ หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี

   เมื่อเวลา 14.00 – 17.00 น.วันนี้ 23 ตุลาคม 2560 นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจรอบที่สอง ณ หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี โดยมีจิตอาสาเฉพาะเข้ารับในรอบนี้คือผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8-23 กันยายน2560 ตั้งแต่หมายเลข 1,687-6,657 จำนวน 4,970 คน ซึ่งอำเภอกบินทร์บุรี มีผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ตั้งแต่ 1-30 กันยายน 2560 รวมทั้งสิ้น 12,767 คน แยกเป็นชาย 5,786 คน หญิง 6,981 คน แยกตามประเภทงาน ดังนี้ 1)  งานดอกไม้จันทน์ 2,158 คน 2)งานประชาสัมพันธ์ 585 คน 3) งานโยธา 293 คน 4)งานขนส่ง 161 คน 5)งานบริการประชาชน 7,915 คน 6)งานการแพทย์ 777 คน 7) งานรักษาความปลอดภัย 483 คน และ 8) งานจราจร 395 คน พิธีมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ จิตอาสามาเข้ารับอย่างพร้อมเพรียง 

///// ทีมข่าว ” มองเมืองปราจีน “/ศูนย์เรื่องจริงผ่านเลนส์ปราจีนบุรี

Facebook Comments
%d bloggers like this: