ดร.พินิจ  บุญเลิศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ประธานการประชุมสภากาแฟจังหวัดปทุมธานี  โดยมี นางดลวสา  บุญเลิศ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายมนสิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นายผล ดำธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการร่วมลงพื้นที่ดูตรวจดูสถานการณ์น้ำ และการติดตั้งเครื่องสูบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี

วันที่ 24 ตุลาคม 2560  เวลา 8.30 น. ดร.พินิจ  บุญเลิศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานการประชุมสภากาแฟจังหวัดปทุมธานี  โดยมี นางดลวสา  บุญเลิศ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายมนสิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นายผล ดำธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการร่วมลงพื้นที่ดูตรวจดูสถานการณ์น้ำ และการติดตั้งเครื่องสูบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี  เพื่อสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ป้องกันแก้ไขปัญหาไม่ให้น้ำท่วมบริเวณพระเมรุมาศจำลอง ต่อจากนั้น นำคณะลงพื้นที่ออกเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งพร้อมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดปทุมธานีรายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: