ทีมงานอาสาหน้าพระลานและลูกข่ายกู้ภัยเมืองเอกร่วมกันจับสัตว์เลื้อยคลานปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 06.00 น ทีมงานอาสาหน้าพระลาน และ ลูกข่ายกู้ภัยเมืองเอก ได้ร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันจับคุณยาวที่ฐาน 20 ใช่กระสอบ เพื่อนำไปมอบให้หน่วยงานลักษาสัตป่าและพันธ์พืช เพื่อนำไปปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติต่อไป

Facebook Comments
%d bloggers like this: