ท่าน้ำพระประแดงตอนนี้น้ำทะเลหนุนสูง

10.30น.ท่าน้ำพระประแดงตอนนี้น้ำทะเลหนุนสูงนะครับข้ามมาฝั่งปากน้ำไม่ได้ จ.สมุทรปราการ

Cr.E22FIR suthep.

Facebook Comments
%d bloggers like this: