ปราจีนบุรี  นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี นำข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ทำการซักซ้อมพิธีการวางดอกไม้จันทร์เพื่อให้ทำความเข้าใจและปฎิบัติหน้าที่แต่ละคน

ปราจีนบุรี อำเภอนาดี  เมื่อเวลา10.30 น. นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี นำข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ทำการซักซ้อมพิธีการวางดอกไม้จันทร์เพื่อให้ทำความเข้าใจและปฎิบัติหน้าที่แต่ละคนว่าต้องทำอย่างไรเดินอย่างไรเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยออกมาดูสวยงามทั้งงาน ในงานราชพิธีพระเพลิงแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ.วัดโพธิ์ ต.สัมพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 

 เก่งสามัญชนทีมข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ปราจีน รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: