เขตภาษีเจริญ..ประชาสัมพันธวันที่ 4 – 6 พ.ย.นี้ เชิญชวนประชาชนร่วมงานประเพณีชักพระวัดนางชี 

ข่าวประชาสัมพันธวันที่ 4 – 6 พ.ย.นี้ เชิญชวนประชาชนร่วมงานประเพณีชักพระวัดนางชี เขตภาษีเจริญ..

นายสมชีพ  ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ แจ้งว่า เขตฯ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานประเพณีชักพระวัดนางชี กำหนดจัดขึ้นระหว่างในวันที่ 4 – 6 ดือนพฤศจิกายน 60 ณ. วัดนางชี เขตภาษีเจริญ เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวฝั่งธนบุรีได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานานกว่า 100 ปี ในช่วงวันแรม 2 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย วันเปิดงาน (4 พ.ย. 60) มีพิธีบวงสรวงบูชาเทพ และ อดีตพระมหากษัตริย์ พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสู่พระมณฑป เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสรงน้ำ จากนั้นวันที่  5 พ.ย. 60 เปิดให้ประชาชนสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ จนถึงเวลา 08.00 น.และในเวลา 08.30 น. ขบวนแห่เรืออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกเดินทางทางน้ำจากวัดนางชี เขตภาษีเจริญ ไปยัง สำนักงานเขตตลิ่งชัน โดยใช้เส้นทางคลองด่าน ผ่านคลองบางกอกใหญ่ เข้าคลองชักพระ และสิ้นสุดที่สำนักงานเขตตลิ่งชัน สำหรับเที่ยวกลับ ในเวลา 13.00 น. ขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกเดินทางจากสำนักงานเขตตลิ่งชัน ไปตามคลองบางกอกน้อย ออกแม่น้ำเจ้าพระยา เลี้ยวเข้าคลองบางกอกใหญ่ แล้ววกเข้าคลองด่าน กลับสู่วัดนางชี เขตภาษีเจริญ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การกล่าวคำอาราธนาในศาสน

พิธีชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันที่ 6 พ.ย. 60 มีพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานผู้ชนะการแข่งขันสวดมนต์หมู่ฯ พร้อมกับเปิดให้ประชาชนสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และ พระสงฆ์ 108 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิภาวนา เป็นพุทธบูชา ก่อนอัญเชิญเสด็จพระบรมสารีริกธาตุ สู่ที่ประดิษฐานเดิม ในเวลา 19.00 น.

สำนักงานเขตภาษีเจริญ จึงขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่ตั้งบ้านเรือนหรืออยู่บริเวณริมน้ำตามเส้นทางที่ขบวนเรือผ่าน ตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อสักการะและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6636 – 6637 ในวันและเวลาราชการ   
ผ่านเลนส์ 005 –  รายงาน  

Facebook Comments
%d bloggers like this: