​ปราจีนบุรี อำเภอนาดีจัดอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ปราจีนบุรี อำเภอนาดีจัดอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อเวลา 10.00 น. นายนพดล งามเหลือ เป็นประธานมอบผ้าไตรแก่พระภิกษุสามเณร119องค์ณ.วัดโพธิ์ศรี ต.สำพันตา อ.นาดี
โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่พระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

เก่งสามัญชน ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ ปราจีนบุรี รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: