บรรยากาศบริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ ยาวไปจนถึงแยกผ่านฟ้าถนนราชดำเนิน ประชาชนต่อแถวเพื่อรอเข้าไปร่วมในงาน

13.00น. สนามหลวง  บรรยากาศบริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ ยาวไปจนถึงแยกผ่านฟ้า ถนนราชดำเนิน ประชาชน ต่อแถวเพื่อรอเข้าไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายในมณฑลพิธีท้องสนามหลวง จุดคัดกรองอื่นแถวยาวสะสมยังเข้าจุดคัดกรองไม่ได้จำนวนมาก  จุดคัดกรอง 9 จุด ปิดทั้งหมด จะเปิดอีกครั้งเวลา 20.00น. เพื่อจัดพื้นที่ให้ปชช.เข้าได้เยอะกว่าเดิม  มีปชช.เป็นลมเล็กน้อย จนท.พยาบาลคอยช่วยเหลือใรแต่ละจุดที่รับผิดชอบ  จนท.ตำรวจ ปิดถนนยาวไปหลายกม. ปชช.ต้องเดินเท้าเข้าพื้นที่หลายกม.  ยอดประชาชนภายใน 55,000 คน ยอดปชช.ภายนอก 9 จุดคัดกรอง รอเข้าพื้นที่ด้านใน 30,000 คน

Facebook Comments
%d bloggers like this: