​อำเภออู่ทองจัดนิทรรศการโชว์รถยนต์ที่ใครได้ครอบครองเป็นต้องปลื้มปิติ

อำเภออู่ทองจัดนิทรรศการโชว์รถยนต์ที่ใครได้ครอบครองเป็นต้องปลื้มปิติ
ที่อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร  ซึ่งจัดที่ บริเวณวัดเขาพระศรีสรรเพชรญารามนั้น
ทางอำเภออู่ทอง  ได้จัดแสดงนิทรรศการก้าวตามรอยเท้าพ่อ  ซึ่งจัดแสดงในส่วนต่างๆ ตามโครงการพระราชดำริของพระองค์  อาทิเช่น โครงการช่างหัวมัน  โครงการฝนหลวง  กังหันชัยพัฒนา การทำเกษตรพอเพียง ฯลฯ และจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจที่พระองค์เสด็จจังหวัดสุพรรณบุรี  อีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีการนำรถยนต์  เบ็นซ์  สีขาว หมายเลขทีเยน กก 4321  สระบุรี  ซึ่งในคู่มือการจดทะเบียนรถ  ระบุในรายการบันทึกว่า  “ออกแทนเล่มที่เต็ม ร.ย.0441449 โอนตามหนังสือ กองพระราชพาหนะ สำนักพระราชวังสวนจิตลดาที่ พ.ว.0011/401. ลง21 มิ.ย. 2534. 

โอนกรรมสิทธิ์จาก –

รับโอนจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 6212/43

ซึ่งปัจจุบันผู้ที่ครอบครองดูแลคือ นายศุภมาส  กลมเกลี้ยง  ปลัดอำเภออู่ทอง  กล่าวว่า  ตนและครอบครัวรู้สึกซาบซึ้ง และ ถือเป็นบุญแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลเป็นอย่างสูง  ซึ่งตนเองดูแลและรักษารถยนต์คันนี้ไว้เป็นอย่างดี  กระทั่งตนได้รับหน้าที่ให้ดูแลการจัดการในงานพระราชพิธีที่สำคัญที่สุดนี้  จึงถือโอกาสนำรถยนต์ที่ครั้งหนึ่งพระองค์ได้เป็นเจ้าของผู้ครอบครอง ออกมาจัดแสดงให้ชาวอู่ทองได้ชมในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม 2560  ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านเขาพระ  ทุกท่านสามารถเข้าชมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

Facebook Comments
%d bloggers like this: