MRT Free Parking เปิดให้บริการที่จอดรถ ฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทาง ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

MRT Free Parking เปิดให้บริการที่จอดรถ ฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทาง ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

Facebook Comments
%d bloggers like this: