ขณะนี้ปิดจุดคัดกรองทุกจุดแล้ว ประชาชนอยู่ในพื้นที่ประมาณ 110,000 คน 

วันนี้ (26 ต.ค.2560) เวลา 06.11 น. ขณะนี้ปิดจุดคัดกรองทุกจุดแล้ว ประชาชนอยู่ในพื้นที่ประมาณ 110,000 คน 

Facebook Comments
%d bloggers like this: