นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีนำเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยในเขื่อนขุนด่านปราการชล 

นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีนำเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยในเขื่อนขุนด่านปราการชล 

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีนำเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยในเขื่อนขุนด่านปราการชล ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 
โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้นำเถ้าดอกไม้จันทน์ที่เผาไหม้หมดแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ลงภาชนะบรรจุที่จัดเตรียมเอาไว้จากนั้นนำไปรวมกัน เพื่อนำไปประกอบพิธีลอยพร้อมกัน ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล โดยมีการเคลื่อนขบวนออก และไปลงเรือเพื่อนำเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยที่เขื่อนขุนด่านปราการชลโดยมีคณะข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันลงเรือและประกอบพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์

Facebook Comments
%d bloggers like this: