ปากคลองตลาดเจ้าหน้าที่มูลนิธิมิลาเคิ้ลออฟไลฟ์ได้ทำการปิดอุโมงค์ดอกไม้และกันประชาชนออกเพื่อทำการเก็บและคืนพื้นที่จราจรแก่ประชาชนที่สันจรผ่านปล่อยให้ผู้คนที่เข้ามาชมได้ร่วมกิจกรรมเก็บและทำความสะอาดถนนแล้วให้ประชาชนที่อยากได้ดอกไม้เก็บกลับบ้านไปเป็นที่ระลึกอีกด้วย(Video)

27 ต.ค.2560 เวลา 22.00 น.

ที่ปากคลองตลาดวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเข้าชมอุโมงค์ดอกไม้ก็ยังมีผู้คนเดินทางมาเข้าชมกันมากจนถึงเวลา 22.00น. เจ้าหน้าที่มูลนิธิมิลาเคิ้ลออฟไลฟ์ได้ทำการปิดอุโมงค์ดอกไม้และกันประชาชนออกเพื่อทำการเก็บและคืนพื้นที่จราจรแก่ประชาชนที่สันจรผ่านปล่อยให้ผู้คนที่เข้ามาชมได้ร่วมกิจกรรมเก็บและทำความสะอาดถนนแล้วให้ประชาชนที่อยากได้ดอกไม้เก็บกลับบ้านไปเป็นที่ระลึกอีกด้วย

จากการสอบถามประชาชนที่เดินทางมาร่วมกันจัดเก็บดอกไม้บริเวณปากคลองตลาด คุณอุษณี ผลภักดี,คุณอนัญญา  เกษมสร้อย,และคุณสุบรรณ วังแก้ว ว่าได้รู้ข่าวเลยพาช่วยกันมา คุณอนัญญา และ คุณสุบรรณ มาจากดาวคะนอง ส่วนคุณอุษณี มาจากพระราม 8 รู้ว่างานวันนี้เป็นงานวันสุดท้ายเลยพากันมาเก็บและนำเอากลับบ้านบูชาบ้างเก็บเป็นที่ระลึกและอีกคนว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นปากคลองตลาดจัดงานแบบนี้และเขาได้กล่าวขอบคุณชาวปากคลองตลาดอีกด้วยและดอกไม้ที่เก็บไปบ้างคนก็เอาไปบูชาอีกคนเก็บเป็นที่ระลึกเพราะงานแบบนี้ไม่ค่อยมีจัดบ่อยๆอยากให้จัดอีกถ้ามีโอกาศ

Facebook Comments
%d bloggers like this: