เทศบาลนครนนทบุรีเตรียม รับมือน้ำท่วมโดยได้ตั้งศูนย์ ป้องกันน้ำท่วมบริเวณท่าน้ำนนทบุรี 

เทศบาลนครนนทบุรีเตรียม รับมือน้ำท่วมโดยได้ตั้งศูนย์ ป้องกันน้ำท่วมบริเวณท่าน้ำนนทบุรี 

วันที่ 28 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เตรียมการและเฝ้าระวังน้ำท่วม ณ ศูนย์อำนวยการที่ท่าน้ำนนทบุรี  จัดเตรียมกรอกกระสอบทรายเพิ่ม และจัดเรียงแนวกระสอบทรายป้องกันและเสริมตามจุดต่าง ๆ มีการรายงานและตรวจสอบระดับน้ำขึ้น – ลง ตลอดเวลาเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำมนแต่ละวัน และตรวจสอบเครื่องสูบระบายน้ำตามจุดต่างๆตลอดเวลา

Facebook Comments
%d bloggers like this: