​ต.บึงเนียม เตรียมความพร้อมรับมือ ทีมชุดเฉพาะกิจ ชลประทานขอนแก่น กำลังแก้ไขสถานการณ์ในจุดที่เป็นปัญหา 

ต.บึงเนียม เตรียมความพร้อมรับมือ ทีมชุดเฉพาะกิจ ชลประทานขอนแก่น กำลังแก้ไขสถานการณ์ในจุดที่เป็นปัญหา ขณะกำลังระดมสรรพกำลัง เครื่องมือ และกำลังทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่ หากมีข้อสงสัยโปรดติดตามการรายงานจากเครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัดขอนแก่นเป็นระยะ และอย่าตื่นตนกตกใจ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 


#เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น 14.55 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: