​พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดโรงครัว พระราชทาน ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดโรงครัว พระราชทาน ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี

วันจันทร์ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. ณ.บริเวณสนามหน้าอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา เชิงสะพานพระราม 8 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีประธานเปิดโรงครัวอาหารพระราชทาน กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ วัดเจดีย์หอย บริเวณใต้สะพานพระราม 8 พร้อมด้วย นาย พิชญา นาควัชระและ นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร, เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางพลัด หน่วยงานต่างๆประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรม ร่วมถึงท่านผู้ใหญ่ใจบุญจากหลายหน่วยงานเอกชน ได้สนับสนุนอาหาร

สิ่งของอุปโภค..บริโภค พืชผักสวนครัว..ผลไม้สวน น้ำดื่ม ต่างๆจำนวนมาก  เนื่องจากทาง”วัดเจดีย์หอย”นำโดย หลวงพ่อ ดร.สุนทร คุณธาดา หรือ หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ได้ไปทำครัวอาหารพระราชทาน กับทางกรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนด 5 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 23 – 27 ตุลาคม 2560 มีจัดเลี้ยงด้วยกัน 3 มื้อ เช้า-กลางวัน-เย็น เพื่อนำไปจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร และ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังที่ปฏิบัติหน้าที่ รอบบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในการจัดเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลา ธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙  ภายในแต่ละวันจะจัดสนับสนุนเป็นข้าวกล่องจำนวน วันละ 20,000 กล่อง ทั้งนี้ทางกรุงเทพมหานคร ให้การสนับสนุนจัดสถานที่ตั้ง

โรงครัวอาหารพระราชทาน ณ.บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา เชิงสะพานพระราม 8 อาคารที่พัก 2 หลัง,ห้องน้ำ 20 ห้อง,เต็นท์ พร้อมติดตั้ง  30 เต็นท,์โต๊ะ-เก้าอี้  100 ชุด,ไฟฟ้า-แสงสว่าง-น้ำประปา-รถพยาบาล-รถสุขาและ เรือเพื่อนำอาหารไปบริการประชาชนจิตอาสา และ เจ้าหน้าที่กรุงเทพ มหานคร,เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง ณ บริเวณท้องสนามหลวง ต่อไป
ผ่านเลนส์005 – รายงาน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: