​โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ยังคงระบายน้ำในคลองรังสิตอย่างต่อเนื่อง  

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ยังคงระบายน้ำในคลองรังสิตอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบัน(วันที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00 น.) คลองรังสิตประยูรศักดิ์มีระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง  ที่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ มีระดับน้ำอยู่ที่ +1.15 ม.รทก.  ลดลงจากวันก่อน 8 เซนติเมตร  โดยมีระดับน้ำต่ำกว่าระดับน้ำใช้งานปกติ 15 เซนติเมตร (ระดับน้ำใช้งานปกติ +1.30 ม.รทก.) แนวโน้มระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง

นายพฤทธิพงศ์  ทัศน์อัญชุลีกุล

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้

28 ตุลาคม 2560

Facebook Comments
%d bloggers like this: