​ยืนยันแล้ว!!! มอเตอร์เวย์ชลบุรี-พัทยาไม่ฟรี เตรียมใจเลย เริ่มต้นปี..

ยืนยันแล้ว!!! มอเตอร์เวย์ชลบุรี-พัทยาไม่ฟรี เตรียมใจเลย เริ่มต้นปี..

ต้นปี61 มอเตอร์เวย์ชลบุรี-พัทยา เลิกฟรี เก็บค่าผ่านทางตามระยะทาง 5 ด่านใหม่ รถ4ล้อ วิ่งจากกรุงเทพ ถึง พัทยา ควักจ่าย105 บาท อังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 06.04 น. 
นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.)เปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้าง โครงการทางหลวงหมายเลข7สายกรุงเทพ-ชลบุรี ช่วงชลบุรี-พัทยา และสายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา- มาบตาพุดว่า ช่วงชลบุรี-พัทยา ระยะ 60กม. นั้นการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว กว่า90% ที่เหลืออีก10% อยู่ระหว่างการติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางแบบปิดหรือระบบรับบัตรต้นทางและจ่ายค่าผ่านทางปลายทาง ใช้งบประมาณ4,000 ล้านบาท ทั้ง5ด่านได้แก่ ด่านบ้านบึง,ด่านบางพระ,ด่านหนองขาม,ด่านบ้านโป่ง,ด่านพัทยา โดยหลังจากติดตั้งระบบเสร็จภายในเดือนต.ค.นี้ จากนั้นจะเริ่มทดสอบระบบการเก็บค่าผ่านทาง ซึ่งกรมฯจะรื้อด่านเก็บค่าผ่านทางพานทองซึ่งเป็นด่านขวางอยู่ขณะนี้ออกภายในต้นปี61และเริ่มให้ประชาชนจ่ายค่าผ่านทางด่านใหม่ทั้ง5ด่าน ปีใหม่หรือประมาณต้นปี61 
ด้านนายโกสินทร์ เจติยานนท์ ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง(ทล.)กล่าวว่าสำหรับมอเตอร์เวย์ ช่วงชลบุรี-พัทยา นั้นตั้งแต่ปี61เป็นต้นไปกรมทางหลวงจะเริ่มใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบระบบปิดหรือการเก็บค่าผ่านทางตามระยะทาง ซึ่งจะเป็นระบบเดียวกับมอเตอร์สายกรุงเทพ-ชลบุรี ได้มีการเปิดใช้ตั้งแต่59ที่ผ่านมา ทั้งนี้การเริ่มระบบการเก็บค่าผ่านทางแบบระบบปิดตั้งแต่เดือนม.ค.61หลังกรมทางหลวงได้เปิดให้ประชาชนผ่านทางมอเตอร์เวย์ฟรีในช่วงปีใหม่ โดยระยะแรกทั้ง5 ด่านใหม่ของมอเตอร์เวย์สายชลบุรี-พัทยา จะเริ่มเก็บในอัตรา60บาทตามค่าผ่านทางด่านพานทองเดิม ซึ่งเป็นด่านสุดท้ายของ มอเตอร์เวย์สายกรุงเทพ-ชลบุรี เพื่อให้ประชาชนปรับพฤติกรรมการใช้ทางแบบระบบปิด ระหว่างนั้นกรมทางหลวงจะดำเนินการรื้อด่านผ่านทองซึ่งเป็นด่านขวางอยู่ขณะนี้ออก
จากนั้นเดือนเม.ย.61 จะเริ่มเก็บตามระยะทางที่รถออกทั้ง5ด่านดังนี้  

1.ด่านบ้านบึง จากด่านลาดกระบัง-ด่านบ้านบึง รถ 4 ล้อ 55 บาท, รถ 6 ล้อ 90 บาท, รถ 6 ล้อขึ้นไป 130 บาท 

2.ด่านบางพระ จากลาดกระบัง-ด่านบางพระ รถ 4 ล้อเก็บ 60 บาท, รถ 6 ล้อ 100 บาท, รถ 6 ล้อขึ้นไป 140 บา 

3.ด่านหนองขาม จากลาดกระบัง-ด่านหนองขาม รถ 4 ล้อ เก็บ 80 บาท, รถ 6 ล้อ 130 บาท, รถ 6 ล้อขึ้นไป 190 บาท 4.ด่านโป่ง จากลาดกระบัง-ด่านโป่ง รถ 4 ล้อ เก็บ 100 บาท, รถ 6 ล้อ 160 บาท, รถ 6 ล้อขึ้นไป 235 บาท 

5.ด่านพัทยา จากลาดกระบัง-ด่านพัทยา รถ 4 ล้อ เก็บ 105 บาท, รถ 6 ล้อ 170 บาท, รถ 6 ล้อขึ้นไป 245 บาท อย่างไรก็ตามมอเตอร์เวย์ชลบุรี-พัทยานั้น ที่ผ่านมาได้เริ่มก่อสร้างขยายทางตั้งแต่ปี56 และได้มีการเปิดให้ประชาชนใช้ผ่านทางฟรีตั้งแต่นั้นรวมระยะเวลาประมาณ5ปีกว่า.

Facebook Comments
%d bloggers like this: