​ปราจีนบุรี-นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง รอบโบสถ ร่วมกับวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม หลังเว้นไป 1 ปี

ปราจีนบุรี-นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง รอบโบสถ ร่วมกับวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม หลังเว้นไป 1 ปี

     เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ 30 ตุลาคม 2560 นายอัครเดช อารี นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

เตรียมจัดงานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมลอยกระทง ที่เป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเทศบาลกรอกสมบูรณ์  ร่วมกับ วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ได้สืบสานประเพณี วัฒนธรรมลอยกระทงรอบพระอุโบสถ ซึ่งได้จัดกันมาต่อเนื่องเป็นปี่ที่ 17 แล้ว ยกเว้นปีที่ผ่านมา โดยวันนี้ทางเทศบาล คณะกรรมการ และพระภิษุ สามเณร ได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่โดยเฉพาะรอบพระอุโบสภ ที่จะมีการจำลองเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ โดยได้จำลองเป็นน้ำตก ใช้ชื่อว่า”น้ำตกศรัทธาธรรม ” โดยได้เดินท่อนำน้ำมาใส่จนเต็มทั่วบริเวณรอบๆพระอุโบสถ ตบแต่งด้วยน้ำพุ และน้ำตกจำลองพร้อม ประดับด้วยต้นไม้ ดอกไม้ หลากสีอย่างสวยงาม พร้อมมีไฟ แสงสี ประดับงดงามและยังสร้าง ” สะพานบุญ ” เพื่อเดินเข้าไปยังพระอุโบสภ เพื่อเข้าไปสักการบูชาองค์พระประธานในพระอุโบสถอีกด้วย ในปีนี้ได้จัดสร้างสะพานทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมงานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา ประชาชนจะเข้าได้เพียงทางเดียว ทำให้ไม่ได้รับความสะดวก ผู้คนแออัด โดยผู้มาร่วมงานมีเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นแห่งเดียวของจังหวัด นอกจากนี้โดยรอบของพระอุโบสถ ยังมีพระพุทธรูปจำนวน 108 รูปตั้งเรียงรายไว้อย่างสวยสดงดงามเพื่อให้ ประชาชนได้กราบไหว้อีกด้วย

สำหรับการจัดงานลอยกระทงรอบพระอุโบสถนั้น ทางพระครูประสุตศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม เล่าว่า ” การจัดงานประเพณีลอยกระทงรอบพระอุโบสถนี้ ปีนี้เป็นปีที่ 17  แล้ว ที่ได้จัดงานมาอย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิดที่ว่าเป็นวัดที่อยู่ไกลจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ประกอบกับประชาชนที่ต้องการเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ภายในชุมชน โดยรอบ ๆ นั้นมีเป็นจำนวนมาก การเดินทางค่อนข้างที่จะไกล หากไม่มีรถยนต์เป็นของตนเอง จะเดินทางไม่สะดวก จึงใช้แนวความคิคเมื่อครั้งที่เวลาฝนตกลงมา น้ำจะมาขังอยู่รอบพระอุโบสถ เด็ก ๆ มักจะมาวิ่งเล่นน้ำกัน ในพระอุโบสถ และประกอบกับรอบพระอุโบสถ เป็นแอ่ง สามารถที่จะเก็บน้ำได้ จึงลองสร้างและจัดงานจากนั้นเป็นต้นมา และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเลยจึงได้มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงรอบพระอุโบสถจากนั้นเป็นต้นมา ประกอบกับทางเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เข้าให้การสนับสนุนงบประมาณ และกำลังช่างฝีมือ เพื่อมาจัดเตรียมงาน จึงมีประชาชนมาเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงที่วัด เพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี โดยเฉพาะในปีนี้ตรงกับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 การจัดงานมีเพียงวันเดียว แต่คาดว่าในปีนี้ประชาชนจะหลั่งไหลมาเที่ยวอย่างเป็นจำนวนมาก จากการที่ได้ทราบมาว่า อำเภออื่น ๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี นั้นไม่สามรถจัดงานได้ทัน เพราะบุคลากรน้อย แต่ประชาชน คณะกรรมการวัด และเทศบาล จำนวนนับร้อยคน มาช่วยกันเตรียมงานในปีนี้ จึงสามารถจัดงานได้ทัน คาดว่าเหลือเวลาเพียงอีก 3 วัน งานคงออกมาแบบสวนสดงดงามอย่างที่ นายอัครเดช นายกเทศบาล ตั้งใจไว้อย่างแน่นอน 

///// ทีมข่าว ” มองเมืองปราจีน “ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ปราจีนบุรี รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: