ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา ลงพื้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบถุงยังชีพและเรือให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ใน 4 จุด นับเป็นการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ประสบอุทกภัยอยู่ ณ. ตอนนี้

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา ลงพื้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบถุงยังชีพและเรือให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ใน 4 จุด นับเป็นการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ประสบอุทกภัยอยู่ ณ. ตอนนี้
วันที่ 30 ตุลาคม 2560  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการ     การอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จากที่ช่วงระยะเวลานี้ยังมีฝนตกอยู่ในบางพื้นที่ และมีการระบายน้ำในเขื่อนเพิ่มนั้น ส่งผลให้ประชาชนบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางบาล อำเภอบางซ้าย อำเภอผักไห่ อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร  อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะหัน อำเภอมหาราช และอำเภอเสนา โดยมีปริมาณน้ำสูงประมาณ     70-100 เซนติเมตร  และมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน กว่า 50,000 ครอบครัว จาก 700 หมู่บ้าน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยการช่วยอพยพครอบครัวที่ได้รับผลกระทบและนำเรือพาย ส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ อำเภอบางบาล ยืมเพื่อช่วยเหลือประชาชนจำนวน 20 ลำ พร้อมทั้งจัดทำถุงยังชีพ เบื้องต้น 1,100 ถุง พร้อมเสื้อผ้า 1,100 ชุด รวมถึงการเตรียมความพร้อม โดยจัดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อาชีวะอาสาเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ำลด ในการบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้การเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์ประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน และซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเดือดร้อน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้ สอศ. พร้อมด้วยอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน –อาชีวะอาสา จะลงพื้นที่ทั้งหมด 4 จุด ดังนี้ (1.) พื้นที่ชุมชนวัดเก้าห้อง ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      ได้จัดเตรียมมอบเรือ 10 ลำ พร้อมทั้งถุงยังชีพ จำนวน 300 ถุง (2.) พื้นที่ชุมชนตำบลบางนมโค มอบถุงยังชีพ จำนวน 110 ถุง (3.) พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรางจระเข้  อำเภอเสนา มอบถุงยังชีพ จำนวน 300 ชุด และ(4.) องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ตำบลวัดเกาะ อำเภอเสนา มอบถุงยังชีพ 300 ชุด โดยในแต่ละจุดพื้นที่    จะมีนักศึกษาจากวิทยาลัยในอาชีวศึกษาจังหวัดจำนวน 80 คน จากแผนกวิชา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ บัญชี ฯลฯ เพื่อร่วมสำรวจ และร่วมกิจกรรมให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งนื้ถือเป็นการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพในรูปแบบประสบการณ์ตรงอีกทางหนึ่ง

Cr.กลุ่มประชาสัมพันธ์ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: