ตามที่ทีมข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ ได้รับการร้องเรียนถนน ม.10 บ้านห้วยหินฝน เชื่อมต่อ ม.12 บ้านเทพนิมิตร ถนนการสัญจรลำบากเป็นหลุมเป็นบ่อวันนี้ นายกยนต์ พันธ์ุชมภู นายก อบต.นายางกลัก มอบให้ หน.ปภ.นำรถเกรดเดอร์เข้าปรับเกรดถนนแล้ว

จ.ชัยภูมิ 31/10/60 ตามที่ทีมข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ ได้รับการร้องเรียนถนน ม.10 บ้านห้วยหินฝน เชื่อมต่อ ม.12 บ้านเทพนิมิตร ถนนการสัญจรลำบากเป็นหลุมเป็นบ่อวันนี้ นายกยนต์ พันธ์ุชมภู นายก อบต.นายางกลัก มอบให้ หน.ปภ.นำรถเกรดเดอร์เข้าปรับเกรดถนนที่บ้านเทพนิมิตร หมู่ 12 และ บ้านห้วยหินฝน หมู่ 10 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกยิ่งขึ้น และจะดำเนินการในทุกหมู่บ้านต่อไป หากมีภาพ/ข้อมูลเพิ่มเติม คำหอม ชุมชน 02 ผสข.เรื่องจริงผ่านเลนส์ รายงาน


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: