มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิเซี่ยงเต็กตึ๊งอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 500 ชุด  แก่ผู้ประสบอุทกภัย 

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิเซี่ยงเต็กตึ๊งอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นำโดย คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการ รองเหรัญญิกฯ คุณอัญชลี จงคดีกิจ ศิลปินนักน้องชื่อดัง  คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯ  พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 500 ชุด  แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ (1) ณ ริมถนน ต.บ้านคลัง อ.บางบาล (จำนวน300ชุด) (2)ณ ริมถนน ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา (จำนวน200ชุด)

จ.พระนครศรีอยุธยา รวมการช่วยฯเหลือตั้งแต่วันที่ 27ต.ค.-1 พ.ย.60 รวม 7จังหวัด 14 อำเภอ เครื่องอุปโภคบริโภค 3,650 ชุด คิดเป็นมูลค่า 1,277,500บาท(หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)โดยมีคุณวินัย อัศวราชันย์ ประธานกรรมการ มูลนิธิเซี่ยงเต็กตึ๊งอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะกรรมการฯ และ คุณสุชาติ การสึกหลอ นายก.อบต.อ.เสนา คุณมาลี กลิ้งโพธิ์ นายก อบต.บางบาลฯร่วมพิธีแจกจ่ายในครั้งนี้  โดยความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยฯจาก คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ คณะกรรมการฯ ผู้ช่วยกรรมการฯ เจ้าหน้าที่บริหารฯ พนักงานฯ และอาสาสมัครฯ

(ภาพ-ข่าว เปิ้ลกู้ภัย151&อ๊อฟกู้ภัย202/เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ สายด่วน1418

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: