พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะลงพื้นที่ภูเขาทอง แขวงสำราญราษฎร์ เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร เพื่อปิดตำนานศูนย์กลางจำหน่าย พลุ ปะทัด ดอกไม้เพลิง ภูเขาทอง ที่มีมากว่า 50 ปี ซึ่งถือว่า เป็นแหล่งจำหน่าย พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง แหล่งใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร 

วันที่ 2 พฤศจิกายน  2560  ตามที่ พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชน และมีนโยบายให้ดูแลความเรียบร้อยในห้วงเทศกาลลอยกระทง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเล่น พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง และโคมลอย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายและอัคคีภัย ทั้งต่อผู้ที่เล่นหรือบุคคลอื่น จึงได้สั่งการให้ พลตำรวจเอก จักรทิพย์  ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  กำชับเข้มงวดกวดขัน ทั้งผู้จำหน่ายและผู้ซื้อ รวมทั้งผู้ที่เล่น พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง และโคมลอย

วันที่ 2 พฤศจิกายน  2560 เวลา 13.00 น. พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะลงพื้นที่ภูเขาทอง แขวงสำราญราษฎร์ เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร เพื่อปิดตำนานศูนย์กลางจำหน่าย พลุ ปะทัด ดอกไม้เพลิง ภูเขาทอง ที่มีมากว่า 50 ปี ซึ่งถือว่า เป็นแหล่งจำหน่าย พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง แหล่งใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร เชื่อว่าจากนี้ไปจะไม่มีร้านจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ในบริเวณภูเขาทอง อีกต่อไป

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการ ผู้จำหน่าย หรือผู้ที่มีความประสงค์ที่จะนำเข้า สั่งทำ พลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง  ดังนี้ 

1.ให้แจ้งความประสงค์ยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ที่นายทะเบียนท้องที่ สำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในทะเบียนราษฏร์ และมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ

สิ่งเทียมอาวุธปืน พุทธศักราช 2490 สำหรับผู้ใดที่ทำ สั่ง นำเข้า หรือจำหน่ายซึ่งดอกไม้เพลิง โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจับทั้งปรับ ตามมาตรา 77

2. ใบอนุญาตมีอายุการใช้งาน 1 ปี กรณีใบอนุญาตในการจำหน่ายสิ้นอายุ และยังคงมีการจำหน่ายต่อเกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

3. ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 36 (พุทธศักราช 2556) ได้กำหนดให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ก) ผู้เล่นดอกไม้เพลิงที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี ต้องอยู่ในการกำกับดูแลของผู้ใหญ่ 

(ข) ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก (ค) ไม่ควรเก็บรักษาไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง ฯลฯ หากผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายรายใดจำหน่ายพลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง ที่ไม่มีฉลาก หรือการแสดงฉลากดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจับทั้งปรับ

4. ห้ามมิให้มีการจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ขึ้นสู่อากาศ หากฝ่าฝืนมีความผิดตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งให้ตำรวจทั่วประเทศกวดขันกวาดล้างจับกุมการจำหน่ายพลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง หากไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง ให้ทำการจับกุมโดยเฉียบขาด สำหรับผู้ที่เล่นพลุประทัดและดอกไม้เพลิง รวมตลอดถึงโคมลอย หากเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบให้ทำการจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายในทันที จึงขอฝากถึงประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบผู้ใดกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นการจำหน่าย หรือเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง หรือโคมลอย ให้ถ่ายรูปพร้อมแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการจับกุมในทันทีโดยให้แจ้งมาที่ 1599 หรือ 191 เพื่อทั้งนี้เพื่อปิดตำนานการการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงและรอยโคมไฟที่อาจเป็นอันตรายต่ออย่างร้ายแรงหรือแก่ประชาชนต่อไป

Facebook Comments
%d bloggers like this: