ดต.ไพโรจน์ วงษ์นรา สังกัด สภ.เทพสถิต พบเห็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเองมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยมีพยาบาล(ไม่ทราบชื่อและต้นสังกัด)ปฐมพยาบาลอยู่ โคบังนายางกลักและกู้ชีพบ้านไร่ได้ประสานรถกู้ชีพ อบต.นายางกลักไห้มารับผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล

จ.ชัยภูมิ ด้วยความสำนึกในหน้าของ ดต.ไพโรจน์ วงษ์นรา สังกัด สภ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ประจำจุดสายตรวจตำบลนายางกลัก และด้วยความมีน้ำใจให้กับชาวบ้าน วันที่ 6 พ.ย.2560 เวลาประมาณ 10.30 น. โคบังนายางกลักได้นำรถหกหล้อเอนกประสงค์นำส่งคีน สภ.เทพสถิต เดินทางมาถึงช่วงระหว่างบ้านวังใหม่กับบ้านวังอ้ายโพธิ์ ต.บ้านไร่ พบเห็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเองมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยมีพยาบาล(ไม่ทราบชื่อและต้นสังกัด)ปฐมพยาบาลอยู่ โคบังนายางกลักและกู้ชีพบ้านไร่ได้ประสานรถกู้ชีพ อบต.นายางกลักไห้มารับผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ซึ่งไม่ไช่เขตรับผิดชอบของ อบต.นายางกลัก แต่ได้รับความร่วมมืออย่างดีและรวดเร็วจากชุดกู้ชีพ อบต.นายางกลัก โคบังนางกลักจึงขอขอบคุณและชื่นชมมายังท่าน ณ.ที่นี้ ที่ช่วยเหลือประชาชน

คำหอม ชุมชน 02 ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ ประจำจังหวัดชัยภูมิ รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: