​ชัยภูมิ จากกรณีเพจนำเสนอข่าวน้องธันวาหนูน้อยวัย2ขวบป่วยเรื้อรัง และ ฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนไปเมื่อวานนี้

ชัยภูมิ จากกรณีเพจนำเสนอข่าวน้องธันวาหนูน้อยวัย2ขวบป่วยเรื้อรัง และ ฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนไปเมื่อวานนี้

ล่าสุด 6พ.ย.60 นางวันดี   วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ คณะกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อำเภอเนินสง่า และอปท.ในพื้นที่ ออกเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ด้อยโอกาส รายน้องธันวา แหขุนทด อายุ2ขวบ อาศัยบ้านเลขที่ 113 หมู่ที่5 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ป่วยเป็นโรคปอดเรื้อรัง,เลือดจาง 

มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือดังนี้
1.)เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 3,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

2.)พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยูมิและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท

คำหอม ชุมชน 02 ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: