ชมรมรวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย77จังหวัดได้ทำกิจกรรมในการเข้าช่วยเหลือเยี่ยมเยือยน้องๆในบ้านเด็กกำพร้าลอเรนโซ 


ชมรมรวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย77จังหวัดได้ทำกิจกรรมในการเข้าช่วยเหลือเยี่ยมเยือยน้องๆในบ้านเด็กกำพร้าลอเรนโซ เลขที่98 หมู่ที่.6 ถนนวัดบ้านกลาง ตำบลกุดโข้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เนื่องจากเด็กเหล่านี้ได้รับเชื่อHIVและจากการที่ซิลเตอร์ได้เหล่าและอธิบายให้ฟังว่าในบ้านแห่งนี้มีเด็กที่เข้ามาและเสียชีวิตแล้วจำนวน11รายและทางบ้านเด็กกำพร้าได้ประสานกับทางต่างประเทศเพื่อที่จะขอรับยาต้านเชื้อHIVด้วยโดยแต่ละเดือนหมดค่าใช้จ่ายได้ในการนำยาเป็นจำนวนมากและต่อมาทางประเทศได้ก็ได้มีการพัฒนาตัวยาที่ต่อต้านเชื้อเหล่านี้และได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลไทยในการมอบยาต้านเชื้อให้กับบ้านเด็กกำพร้าลอเรนโซ บ้านพักเด็กกำพร้าลอเรนโซเป็นบ้านที่ให้การอุปการะเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งซึ่งติดเชื้อเอดส์จากมารดาทั้งเด็กหญิงและเด็กชายอายุระหว่าง18เดือนถึง18ปีในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ความเป็นมาของบ้านพักเด็กกำพร้าลอเรนโซ คณะซิลเตอร์คามิลเลียนได้รับบริจาคที่ดินจากคุณบุญธรรม กัลยางกรูและได้รับการสนันสนุนทางความคิดจากคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัยให้ริเริ่มโครงการบ้านสำหรับเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูกและผู้มีน้ำใจดีเป็นจำนวนมากให้การช่วยเหลือบ้านลอเรนโซ เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในต้นปี2544และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 ธันวาคม 2544 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้การอุปการะเด็กที่ติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก 2.เพื่อช่วยเหลือสังคมในปัจจุบันที่มีผู้ติดเชื้อนับวันจะสูงขึ้น 3.เพื่อให้ความร่วมมือกับราชการในการดูแลผู้ถูกทอดทิ้ง  4.เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหาและเข้ามามีส่วนร่วม   5.เพื่อบริการแก่ชุมชนด้านปฏิบัติการต่อผู้ที่ติดเชื้อ   โดยในครั้งนี้ทางรวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย77จังหวัดก็ได้เข้าไปช่วยเหลือและมอบสิ่งของเล็กๆน้อยๆแก่น้องๆเหล่านี้ 

   วีรเดช  แสงอาษารายงาน/เรียบเรียง ภาพ รวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย77จังหวัด

Facebook Comments
%d bloggers like this: