​ชัยภูมิ – สุดซึ้ง!! น้ำใจทหาร ตำรวจ และ จนท.อุทยานฯ พร้อมฝ่ายปกครอง ระดมกำลังช่วยแม่เฒ่า 68 ปี 

ชัยภูมิ – สุดซึ้ง!! น้ำใจทหาร ตำรวจ และ จนท.อุทยานฯ พร้อมฝ่ายปกครอง ระดมกำลังช่วยแม่เฒ่า 68 ปี 

ที่บ้านโนนคูณ ตำบาลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ผนึกกำลังทุกฝ่ายทั้งทหาร ตำรวจ จนท.อุทยานแห่งชาติตาดโตน และฝ่ายปกครอง พร้อมผู้นำชุมชนในพื้นที่ เร่งจัดชุดกำลังคนเพื่อออกช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ ซึ่งในขณะนี้ประสบปัญหาเงินทุนเพราะค่าแรงที่สูงขึ้น พร้อมทั้งยังขาดแคลนแรงงานและค่าจ้างรถเกี่ยวข้าวที่มีไม่เพียงพอ ในการจะเข้ามาช่วยเก็บเกี่ยวข้าวในนาให้ทันฤดูกาลเก็บเกี่ยวเพื่อนำผลผลิตไปจำหน่าย นำเงินไปใช้จ่ายหนี้สินให้ทันตามกำหนด.

 พ.ต.อ.สรวิทย์ มาอินทร์ ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ และกองกำลังทหารซึ่งนำโดย พันเอกพิเศษ เกียรติศักดิ์ วิเวก รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และนายนพวงศ์ พฤกษชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ และฝ่ายปกครองในแต่ละพื้นที่  ลงพื้นให้ความช่วยเหลือชาวบ้านตามจุดต่างๆ และช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวที่แปลงให้กับนางคำพัน รอดหญ้า อายุ 68 ปี ราษฎรบ้านโนนคูณ หมู่ 7 ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

นางคำพัน รอดหญ้า เล่าว่า ตนได้ปลูกข้าวไว้ 8 ไร่ ตอนนี้ข้าวพร้อมเก็บเกี่ยว แต่ไม่สามารถไปหาแรงงาน และรถเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวข้าวในแปลงนาได้ หากเก็บเกี่ยวได้จะได้นำไปขาย นำเงินส่งคืนเจ้าหนี้ที่ไปหยิบยืมเงินมาลงทุน  วันนี้ตนดีใจมากที่สุด ซึ้งในน้ำใจของ ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่เข้ามาช่วยเกี่ยวข้าวจนสำเร็จลงอย่างรวดเร็ว หลังจากนี้ไปจะนำข้าวไปขายเพื่อนำเงินไปใช้หนี้และใช้จ่ายในครัวเรือนต่อไป ไม่รู้จะตอบแทนผู้มาร่วนกันลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้อย่างไร ก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความโชคดี ร่างกายแข็งแรงกันทุกคน

ด้าน พันเอกพิเศษ เกียรติศักดิ์ วิเวก รอง.ผบ.กองกำลังรักษาความสงบเรียนร้อย จ.ชัยภูมิ กล่าวว่า ปัญหาแรงงานในการทำนา ยังเป็นภาระของชาวนาที่ยังมีต้นทุนที่สูงมากและหาแรงงานยาก ภาครัฐเองก็ต้องการที่จะเข้ามาช่วยในการช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำนาให้กับเกษตรกรชาวนาในระยาว ในส่วนระยะสั้น และเป็นการลดความตรึงเครียดของชาวนา พร้อมเป็นการอนุรักษ์ประเพณีแบบดั่งเดิม “ลงแขกเกี่ยวข้าว” และเป็นการตอบสนองนโยบายโครงการประชารัฐเป็นการลดต้นทุนในเรื่องค่าแรงงานให้กับชาวนา ทุกฝ่ายวันนี้ จึงได้ร่วมกันแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน  ด้วยการลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิต แถมยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน ของแต่ละพื้นที่ให้มากขึ้นอีกด้วย 

คำหอม ชุมชน 02 ผสข.เรื่องจริงผ่านเลนส์ รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: