​ปราจีนบุรี-ประธานมูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินสนุบสนุนศูนย์ประสานงานกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถานจังหวัดปราจีนบุรี เขตอำเภอประจันตคาม

ปราจีนบุรี-ประธานมูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินสนุบสนุนศูนย์ประสานงานกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถานจังหวัดปราจีนบุรี เขตอำเภอประจันตคาม จำนวน 60,000 บาท เพื่อบริหารจัดการภายในองค์กรณ์ให้ดียิ่งขึ้น ไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นที่พึ่งพาของประชาชน

     เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ 19 พฤศจิกายน 2560 นางจินตนันท์ สดศรีสุวรรณ ประธานมูลนิธิกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ฯ เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดป้ายศูนย์ประสานงานมูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานเขตอำเภอประจันตคาม พร้อมได้รับเกียรติ จากนายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอประจันตคาม เดินทางมาเป็นเกียรติ ร่วมงานพิธีเปิดป้ายศูนย์ประสานงานในวันเดียวกันนี้  
     โดยมีนายบรรเจิด ไพบูลย์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานกู้ภัยมูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรี เขตอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมอาสาสมัครกู้ภัยในเขตรับผิดชอบต่างยืนเข้าแถวรอรับคณะผู้บริหารจำนวนกว่า 100 คน จากนั้นได้เริ่มพิธี ตักบาตรถวายภัตตราหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมประธานได้ตัดลิปปริ้นเปิดป้ายผ้าแพร ศูนย์ประสานงานกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถานเขตอำเภอประจันตคาม 
เวลาต่อมา นางจินตนันท์ สดศรีสุวรรณ ประธานมูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานจังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวขอบคุณ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอประจันตคาม ที่ได้ให้เกียรติ เดินทางมาร่วมงานพิธีเปิดป้ายศูนย์ประสานงาน กู้ภัย มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน เขตประจันตคาม ในครั้งนี้ ในวันเดียวกันนี้ ประธานมูลนิธิ นายอำเภอประจันตคาม 

พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ฯ ได้มอบเงินสนับสนุน ศูนย์ประสานงาน รวมจำนวน 60,000 บาท ให้ นายบรรเจิด ไพบูลย์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถานเขตอำเภอประจันตคาม อีกด้วย โดยมีนาย บรรเจิด ไพบูลย์ หัวหน้าเขตฯเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบเหตุได้ต่อไป อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย ทางประธานมูลนิธิ ได้กล่าวขอบคุณ อาสาสมัครฯ ทุกคนที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจกันจัดสร้างจุดประสานงาน ด้านการบริการแห่งนี้ได้อย่างสำเร็จด้วยดี และสวยงาม พร้อมในการประสานงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยได้ต่อไปด้วยดีในวันข้างหน้า 

ประธานมูลนิธิได้กล่าวขอบคุณ นายณรงค์ชัย จันดาวงค์ อดีตแขวงทางหลวงจังหวัดปราจีนบุรี นาย อนันต์ อยู่อินทร์ หมวดการทางหลวงอำเภอประจันตคาม ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ส่วนหนึ่งให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไป 

ขอขอบคุณ พันโท ยุทธนา เลาคำ ผบ.พัน.สห.มทบ.12 ได้จัดส่งกำลังทหารในสังกัด มาช่วยดำเนินการก่อสร้างจุดบริการแห่งนี้อีกด้วย
สำหรับด้านงบประมาณในการจัดสร้างศูนย์ประสานงานกู้ภัย มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน เขตอำเภอประจันตคาม

แห่งนี้ จะสำเร็จลุล่วง

ไปไม่ได้เลยหากไม่มีผู้ร่วมให้การสนับสนุน จากรัฐ ภาคเอกชน จึงขอขอบคุณ ข้าราชการฯ นักการเมืองท้องถิ่น  นายก.เทศมนตรี นายก.อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล บริษัท ห้าง/ร้าน โรงงาน พ่อค้า แม่ค้า ที่ได้ร่วมกันสนับสนุน อุปกรณ์การก่อสร้างจนแล้วเสร็จ 

ซึ่งสถานที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ หมวดการทางหลวงอำเภอประจันตคาม บนถนนสาย สุวรรณศร -กบินทร์บุรี-ประจันตคาม หลังร่วมรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ

เวลา 13.00 น.นางจินตนันท์ สดศรีสุวรรณ ประธานมูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ 

พร้อมด้วย นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอประจันตคาม และ ผู้กรรมการบริหาร มูลสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย อำเภอกบินทร์บุรี สัจจะ 4 พร้อมด้วย อาสาฯดินทางกลับ

 ///// ทีมข่าว ” มองเมืองปราจีน “ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ปราจีนบุรี รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: