ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว , ประมงจังหวัด , อุตสาหกรรมจังหวัด ,กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , อบต. , กำนันตำบลโยธะกา , ทหารจากกองพลทหารราบที่ 11 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนบ่อปลาที่เลี้ยงไว้ในกระชังตายเป็นจำนวนมาก 


ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว , ประมงจังหวัด , อุตสาหกรรมจังหวัด ,กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , อบต. , กำนันตำบลโยธะกา , ทหารจากกองพลทหารราบที่ 11 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนบ่อปลาที่เลี้ยงไว้ในกระชังตายเป็นจำนวนมาก 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 น. ณ บริเวณ ม.1 ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว , ประมงจังหวัด , อุตสาหกรรมจังหวัด ,กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , อบต. , กำนันตำบลโยธะกา , ทหารจากกองพลทหารราบที่ 11 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนบ่อปลาที่เลี้ยงไว้ในกระชังตายเป็นจำนวนมาก สาเหตุมาจากน้ำในแม่น้ำบางปะกงเน่าเสียเป็นสีดำและขาดออกซิเจน หลังจากนั้นได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

Facebook Comments
%d bloggers like this: