อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิประชุมชี้แจงข้อราชการที่เกี่ยวข้อง  ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก  และออกเดินพบปะ เยี่ยมเยือน มอบสิ่งของ ถุงยังชีพ เวชภัณฑ์ แก่คนชรา  คนพิการ


จ.ชัยภูมิ วันที่ 21 พฤศจิกายน 250 เวลา 10:00 น. พ.ต.ศุภโชค  ภักดิ์ขันธ์  สด.อ.เทพสถิต  จว.ช.ย., จ.ส.อ.วัลลภ  ชับขุนทด  เสมียนหน่วย สด.อ.เทพสถิต  ได้ประสานนำ รด.จิตอาสา  จำนวน  13 คน จาก รร.นายางกลักพิทยาคม  โดยอำนวยการของ  นายประวิทย์  พลอยดำ  ผอ.รร.นายางกลักพิทยาคม  ควบคุมโดย นายวัชรินทร์  วันทา  ผกท.รร.นายางกลักพิทยาคม  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านประสานใจ  ณ  ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านประดู่ซับกาด ม.15  ต.นายางกลัก  อ.เทพสถิต  โดย นายวิชัย  ตั้งคำเจริญ  นอภ.เทพสถิต  เป็นประธานในงาน  ได้นำ หน.ส่วนราชการ, ชุด กกล.รส.อ.เทพสถิต ประชุมชี้แจงข้อราชการที่เกี่ยวข้อง  ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก  และออกเดินพบปะ เยี่ยมเยือน มอบสิ่งของ ถุงยังชีพ เวชภัณฑ์ แก่คนชรา  คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้าน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  100 คน

  คำหอม ชุมชน 02 ผสข.เรื่องจริงผ่านเลนส์ ประจำ จ.ชัยภูมิ รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: