จังหวัดกาญจนบุรีจัดงาน”รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว ครั้งที่2″


จังหวัดกาญจนบุรีจัดงาน”รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว ครั้งที่2″

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ตัวแทนองค์กรภาคเอกชนมูลนิธิ สมาคม กู้ชีพ กู้ภัย ทั่วประเทศ ผนึกกำลังร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติการจัดงานประชุมวิชาการ เสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง สืบสานพระราชปณิธานด้านการแพทย์ฉุกเฉินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประชารัฐสร้างสุข รู้รัก สามัคคีปรองดอง พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินไทยก้าวสู่มาตรฐาน ไทยแลนด์ 4.0 ให้ยั่งยืน ในงาน

 “รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว ครั้งที่ 2” จัดขึ้นที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560  โดยได้เรียนเชิญท่านท่าน จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเปิดการประชุมและ กล่าวปาฐกถาเรื่องกู้ชีพกู้ภัยไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยเป็นประธานการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรการกุศลที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ไม่แสวงหากำไร มูลนิธิ สมาคม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว” 

พร้อมกันนี้ยังได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ โดยมี นายกุลศักดิ์ โชติยะปุตตะ ประธานมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรองเลขาธิการสภาการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ประธานมูลนิธิองค์กรไม่แสวงหากำไรทุกแห่ง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานอย่างมากมายในครั้งนี้ นับว่าการจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

คำรบ 61 ทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: