ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาฯ ในการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาฯ ในการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณวัดโสธรวรารามวรวิหาร
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่บริเวณวัดโสธรวรารามวรวิหาร  นายสุวิทย์ คำดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายมหัตม์  มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้เกี่ยวข้อง เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาฯ ในการปฏิบัติงานตามมาตรการจัดระเบียบการค้าขายและอำนวยความสะดวกประชาชนบริเวณวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรค และกล่าวขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ผู้มานมัสการองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธร ซึ่งในวันนี้เป็นจิตอาสา และฝ่ายปกครองท้องที่จากตำบลจุกกระเฌอ นำโดยกำนันมนตรี ตันสดสง่า ซึ่งจิตอาสาที่มาปฏิบัติหน้าที่ฯ จะสลับหมุนเวียนกัน โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ทุกวัน 
ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมคณะฯ ได้เดินเยี่ยมเยี่ยมพี่น้องประชาชน พ่อค้าแม่ค้า คณะละครรำ และพูดคุยกับนักท่องเที่ยวที่มากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโสธรฯ ซึ่งจากการเดินตรวจเยี่ยมในครั้งนี้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือด้วยดี

Facebook Comments
%d bloggers like this: