นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร พร้อมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร  ร่วมต้อนรับนายสมภะ  สมิตะสิริ  ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังพิจิตร  

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา  ๑๐.๓๐ น.นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร พร้อมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร  ร่วมต้อนรับนายสมภะ  สมิตะสิริ  ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังพิจิตร  ทั้งนี้วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีและมอบหนังสือ พิจิตรเมืองงามวัฒนธรรมล้ำเลิศ และแหล่งท่องเที่ยวตลาดวัฒนธรรมย่านเก่าวังกรด  ให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการดำเนินงานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมต่อไป


Cr.ปรีชญา  พรมชู(พจ.) 

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดพิจิตรรายงาน


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: