กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ ได้รับแจ้งจาก ชาวบ้าน  ม.10  หมู่10 บ้านเกาะสาม ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา มีความเดือดร้อนจากน้ำท้วม สูงบ้านและถนนเข้าออกหมู่บ้าน   67 หลังคาเรือน

เมื่อเวลา 09.00 น. กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ ได้รับแจ้งจาก ชาวบ้าน  ม.10  หมู่10 บ้านเกาะสาม ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา มีความเดือดร้อนจากน้ำท้วม สูงบ้านและถนนเข้าออกหมู่บ้าน   67 หลังคาเรือนประมาณ 200 คน  ขอความช่วยเหลือเบื้องต้น ข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ล่าสุดยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปให้ความช่วยเหลือ 
ชาวบ้าน ต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน ระทาง ประมาณ 3 กม. จาก ถนนสาย ลำไพร่-เทพา ทำให้ชาวบ้านมีความเดือดร้อนและต้องการการช่วยเหลือในเบื้องต้น อย่างเร่งด่วน เนื่องจากตอนนี้ ชาวบ้านเริ่มขาดอาหารและน้ำดื่ม

Facebook Comments
%d bloggers like this: