กลุ่มอาสาสมัครร่วมด้วยช่วยกันฐานคลองหลวงเมืองใหม่ และชมรมอาสาแผ่นดินสยามสมุทรปราการ ได้รวบรวมสิ่งของที่ประชาชนบริจาค “ในโครงการภัยหนาวพี่สู่น้อง” นำส่งมอบสังขละบุรี

เมื่อเวลา14.00น. วันที่ 9 ธันวาคม 2560 กลุ่มอาสาสมัครร่วมด้วยช่วยกัน ฐานคลองหลวงเมืองใหม่ และชมรมอาสาแผ่นดินสยาม สมุทรปราการ โดยการนำของ (คุณวิจารณ์  จันทร์เจือศิริ, จ.อ.นพพร  พูลสวัสดิ์,) นายเอกพจน์ สุพรรณ์อ่อง, นายสมประสงค์  อิ่มพันธ์,  นายสวัสดิ์  ภู่พูลพันธ์,  นายกมลเทพ  จันทร์เวช,  ได้รวมกลุ่มจิตอาสานำสิ่งของบริจาคที่รวบรวมมาจากประชาชน  “ในโครงการภัยหนาวพี่สู่น้อง” อาทิผ้าห่มกันหนาว อุปกรณ์เครื่องเขียน ข้าวสาร อาหารแห้ง รวมถึงอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5  ณ.โรงเรียนบ้านยางขาว ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่3  บ้านห้วยต่อ ต.ปรังเผล อ.สังชละบุรี  จ.กาญจบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญบุรี เขต 3  
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านยางขาว เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอน 2 ระดับชั้นคือ ระดับอนุบาล1-2 และระดับประถมศึกษาปีที่1-6 มีนักเรียน ชาย 65 คน  หญิง 76 คน รวมทั้งสิ้น 141 คน  มีบุคคลา  ซึ่งเปิดการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2527 ปัจจุบันมีพื้นที่ 26 ไร่ 3 งาน 16.6 ตารางวา  บริเวณโดยรอบเป็นภูเขา ป่าไม้และลำธาร น้ำตก ซึ่งอุดมณ์ด้วยทรัพยยากรทางธรรมชาติ  

ด้าน นายธานินทร์  อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางขาว  ได้กล่าวว่าทางโรงเรียนได้ปลูกจิตสำนึกเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพระราชดำริ  โดยริเริ่มทำโครงการอาหารกลางวัน เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผัก อาทิ การเลี้ยงไก่ไข่ ปลูกสวนมะนาว เงาะ ทุเรียน และยางพารา ส่วนหนึ่งได้ขำไปขายเพื่อนำรายได้ส่วนสู่โรงเรียน และแจกจ่ายให้กับผู้ปกครองซึ่งมีฐานะยากจน   ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังคงขาดแคลนน้ำบาดาลเพื่อใช้ในการใช้สอยเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวต่างๆ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือ   ทางคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านยางขาว  ขอกราบขอบพระคุณคณะจิตอาสาและประชาชน ที่ร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆมาให้ในครั้งนี้


นายณรงค์ศักดิ์  หิรัญหลวง  ทีมข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: