“เปิดช่องทางพิเศษ” ตำรวจทางหลวงอยุธยา เปิดช่องทางพิเศษ  อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา

“เปิดช่องทางพิเศษ” ตำรวจทางหลวงอยุธยา เปิดช่องทางพิเศษ  อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา บริเวณ ถนนพหลโยธิน ขาออก

กม.58 ต.ลำไทร – กม.74 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ครับ

Facebook Comments
%d bloggers like this: